LisKaLand

A Liska Tibor Szakkollégium 2009-ben tett először kísérletet arra, hogy névadója gazdasági modelljét, az Ökonosztátot a gyakorlatba átültetve szélesebb körben is megismer­tesse azt, és kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket. A tábor sikerét és létjogosultságát mutatja, hogy 2010-ben, 2011-ben és 2013-ban ismét megrendezésre került, a részt­vevők száma pedig csaknem megduplázódott. 2012. nyarán újabb sikeres LisKaLandot szervezett meg a szakkollégium, melyen szép számú résztvevő gyűlt össze, színvonalas szakmai előadásokat hallgattunk és a tábori hangulat is garantált volt.

Vállalkozói játszótér

LisKaLandA tábor több szempontból is egyedülálló. A hét napra egy teljesen elzárt világot képez. Alapja Liska Tibor önszabályozó piacról alkotott modellje, melyben az állam szerepe minimális, tevé­kenysége a szabályok betartásának ellenőrzésére és ellenkezőjének szankcionálására korláto­zódik. Eközben a résztvevők kipróbálhatják magukat a vállalkozások világában, testközelből tapasztalhatják meg, mit is jelent a befektetés, a kockázatvállalás, a cégvezetés. Itt minden, ami a megélhetéshez, igények kielégítéséhez szükséges, vállalkozók kezében van, és minden szolgáltatás igénybevétele ellenértéket kíván. Ez a Liska-modell mozgatórugója. Lehet az al­kalmazotti létet választani, lehet céget vezetni illetve alkalmi munkákból élni, lehet hitelt fel­venni, vállalkozást vásárolni és eladósodni. Gazdálkodni kell, tervezni, és a napi megélhetés­re kalkulálni. Bankba kell járni, tárgyalni és előre gondolkodni. Akárcsak a valós vállalkozói életben, a siker a kockázatvállalás és a kreativitás függvénye.

A vállalkozások sokféleségének csak a résztvevők képzelőereje szab határt. Az alap szükség­leteket kielégítő étterem, büfé, trafik és kocsma mellett az elmúlt években volt rendezvény­szervező, fuvarozó – egyetlen eszköze egy talicska - kuponokat árusító, élő reklámfelületet működtető, masszázst kínáló, chillout és hennafestő vállalkozás is. A vállalkozó dönthet úgy, hogy maga végzi a munkát, pl.: étterem esetén lehet főszakács, de végezheti a marketing­tevékenységet, vagy ha megfelelő számú alkalmazottja van, bekapcsolódhat a tábor kínálta szakmai programokba.

Fesztivál

LisKaLandAz egész napos munka és szakma után esténként a szórakozá­sé a főszerep. Az elmaradhatatlan Z.U.P. koncert mellett ven­dégünk volt már Hajnóczy Soma bűvész világbajnok, Odett és zenekara, valamint számos amatőr együttes. Egyébként is elképzelhetetlen, hogy a nagyjából 100 egyetemista, aki egész nap minden földi jóból részesült, az est leszálltával unatkoz­zon. Számos vállalkozás kifejezetten az esti csapatépítő játé­kok lebonyolítására specializálódik, jellemzően óriási sikerrel. Hiszen a fentieken kívül ez a LisKaLand óriási értéke és von­zereje: ismerkedni, barátkozni, pillanatok alatt egy közösség részévé válni, örömmel, izgalommal, ugyanakkor kissé szo­morúan várni a világvégét – ahogy a tábor lezárását hívják a LisKaLandorok.

Szakmai programok

A szakmai programkínálat kialakításakor a szervezők főleg az üzleti élet, a pénzügyek iránt érdeklődőknek kedveznek, igazodva ezzel a tábor és a szakkollégium profiljához egyaránt, de megtalálják a számításukat azok is, akik nem mozognak otthonosan ebben a közegben. Néhány példa a fentiekre az elmúlt évekből: visszatérő vendégnek számíta­nak a Magyar Nemzeti Bank munkatársai, akik többnapos bankszimulációs tréninget hoznak el az érdeklődőknek; előadóként volt jelen többek közt Király Júlia, Felcsuti Péter, Jaksity György és Nagy Márton, a BME-s oktatók közül György László, Tanács János, vállalatuk képviseletében az IFUA Horváth &Partners munkatársai és Kocsis Gáspár a Vodafone youthsegmentmanagere. 2015-ben tartottunk kerekasztal-beszélgetést Lakatos Mária, Dombi Ákos és Deák Dániel részvételével, valamint szimulációt tartott a résztvevőknek a McKinsey részéről Ürögi Tamás és meghallgattuk Szeles Nóra, Tardos Gergely és Varga Zoltán előadását is.

Újdonságok a modellben

LisKaLandIdén első alkalommal a modell újdonságaként bevezettük a kétszintű bankrendszert. A résztvevők valamelyike kipróbálhatta a gyakorlatban, hogy milyen bankot vezetni, hogy hogyan lehet a profitábilis működést biztosítani.

A táborban a kétszintű bankrendszer a valósághoz hasonlóan működik. A résztvevők egy kiválasztott csoportja játszhat a versenyben bankárként, és versenghet a modellben szereplő három bank irányításáért.

További információk, képek a rendezvényről a http://www.liskaland.hu/ oldalon vagy csatlakozz hozzánk a facebook oldalunkon.